Program

fredag 31. des.

Leksjon 1

Kurset er delt i tre med hovedvekt på arbeidsrettrelaterte problemstillinger. Kurset belyser også forhold rundt håndtering av kontraktsrelasjoner

  • Praktiske spørsmål i arbeidsforhold
  • Permittering
  • Håndtering av kontraktsrelasjoner
Advokat, Claude A. Lenth,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

Advokat, Alex Borch,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

Advokat, Nils Christian Langtvedt,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo