Program

torsdag 31. des.

9:00 Del 1 - Kontraktsrettslige prinsipper; kontraktsutforming og bakgrunnsrett Advokat, Erlend Haaskjold,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Oslo, Oslo

9:20 Leksjon 1: Prinsippet om avtalefrihet (I)

 • Hva prinsippet innebærer
 • Avtalefrihetsprinsippets tre sider
 • Prinsippets konsekvenser for rettsanvenderen
9:40 Leksjon 2: Prinsippet om avtalefrihet (II)

 • Avtalefrihetens grenser
 • Lovfestede grenser 
10:00 Leksjon 3: Prinsippet om avtalefrihet (III)

 • Ærbarhetsstandarden som grense
 • Urimelighetsstandarden som grense
 • Lojalitetsstandarden som grense
10:20 Leksjon 4: Prinsippet om at avtaler skal holdes
10:40 Leksjon 5: Prinsippet om lojalitet i kontraktsforhold
11:00 Del 2 - Det kontraktsrettslige landskapet - de kontraktsrettslige hovedtemaene Førsteamanuensis, Herman Bruserud,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

11:20 Leksjon 6: Det kontraktsrettslige landskapet

De kontraktsrettslige hovedtemaene

 

11:40 Leksjon 7: Det kontraktsrettslige landskapet - forholdet til avtaleretten
12:00 Leksjon 8: Kontrakter som reguleringsverktøy
12:20 Del 3 - Kontraktsbrudd og kontraktsbruddssanksjoner Førsteamanuensis, Herman Bruserud,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

12:40 Leksjon 9: Kontraktsbrudd og kontraktsbruddssanksjoner (I)

Misligholdsbegrepet

13:00 Leksjon 10: Kontraktsbrudd og kontraktsbruddssanksjoner (II)

 • «Leveringen» som (koblings)begrep
 • Risikoens overgang – normalt «leveringen»
 • Når går risikoen over?
13:20 Leksjon 11: Kontraktsbrudd og kontraktsbruddssanksjoner (III)

 • Overordnet om forholdet mellom forsinkelse og mangel på selgersiden
 • Misligholdssanksjoner som får anvendelse både ved forsinkelse og mangel – tilbakeholdsrett
13:40 Leksjon 12: Sanksjonskatalogen

 • Sanksjonskatalogen
 • Ansvarsgrunnlag - generelt
14:00 Leksjon 13: Ansvarsgrunnlag – oversikt

 • Forpliktelsestyper
 • forholdet mellom ulike typer ansvarsgrunnlag
 • Utgangspunktet for erstatningsutmålingen
 • Begrensninger i erstatningsansvaret
14:20 Leksjon 14: Sanksjonskatalogen fortsetter

 • Oppsummerende om forholdet mellom misligholdssanksjoner – forsinkelse
 • Realdebitors misligholdssanksjoner ved realkreditors mislighold
14:40 Del 4 - Avtalte sanksjoner ved kontraktsbrudd

 • Oversikt over tema
 • Innledende bemerkninger
 • Utvidet retteplikt
Advokat, Erlend Haaskjold,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Oslo, Oslo

15:00 Leksjon 15: Oversikt over tema

 • Innledende bemerkninger
 • Utvidet retteplikt
15:20 Leksjon 16: Ansvarsfraskrivelser

 • Ansvarsfraskrivelser
 • Ansvarsskjerpelser
15:40 Leksjon 17: Konvensjonalbot og dagmulkt