Program

fredag 31. des.

Leksjon 1: Innledning

 • Lovarbeidet
 • Hovedtrekk
 • Bakgrunn
 • Disposisjon
Professor dr. juris, John Asland,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

Leksjon 2: Slektens arverett
Leksjon 3: Ektefellens arverett
Leksjon 4: Uskifte for ektefeller

 • Hovedtrekk
 • Endringer i gaveregelen
 • Bevissikring
Leksjon 5: Avtaler om arv

 • Hovedtrekk
 • Avhendelse av arv mv.
 • Avkall på arv
 • Avkortning
Leksjon 6: Testamenter

 • Opprettelse
 • Dødsdisposisjoner
Leksjon 7: Pliktdel

 • Hovedtrekk
 • Exit kvalitativt pliktdelsvern
 • Andre endringer
Leksjon 8: Gjensidige testamenter
Leksjon 9: Internasjonal privatrett

 • Lovvalg
 • Arvelaters valg
Leksjon 10: Nye skifteregler

 • Innledning
Leksjon 11: Innledende skiftebehandling

 • Lovvalg
 • Formuesfullmakt mv.
 • Registrering
Leksjon 12: Privat skifte
Leksjon 13: Offentlig skifte

 • Bostyrer
 • Proklama
Leksjon 14: Naturalutlegg
Leksjon 15: Skifteprosess
Leksjon 16: Testamentariske stiftelser
Leksjon 17: Ikrafttredelse overgangsregler
Leksjon 18: Oppsummering