Program

søndag 31. des.

Leksjon 1: Innledning

 • Konkurransebegrensningsrett
 • Tre hovedpilarer
 • Håndheving
 • Materielle regler harmonisert
 • Rettskildebildet
 • Markedsavgrensning
Advokat Helge Stemshaug,
Advokatfirmaet BAHR AS, Oslo

Leksjon 2: Misbruk av dominerende stilling

 • Oversikt
 • Dominans
 • Misbruk
 • Objektiv begrunnelse
 • Eksempler
Professor dr. juris Erling Hjelmeng,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

Leksjon 3: Fusjonskontroll

 • Oversikt
 • Meldepliktsreglene
 • Konkurransetilsynets saksbehandling
 • Materielle inngrepsvilkår
Advokatfullmektig Annette Greve,
Advokatfirmaet BAHR AS, Oslo

Advokat Helge Stemshaug,
Advokatfirmaet BAHR AS, Oslo

Leksjon 4: Samarbeidsforbudet

 • Oversikt
 • Samarbeidskriteriet
 • Konkurransebegrensningskriteriet (formål/virkning)
 • Unntak
Professor dr. juris Erling Hjelmeng,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

Leksjon 5: Håndhevelse og sanksjoner

 • Oversikt, aktører og kompetansefordeling
 • Tilsynets virkemidler
 • Etterforskning
 • Privat håndhevelse
Professor dr. juris Erling Hjelmeng,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

Leksjon 6: Konkurranseanalyse i praksis

 • Utgangspunkter 
  • Forholdet jus/økonomi
  • Konkurranseanalysen
 • Case study: Gresvig/Sport1
Advokat Helge Stemshaug,
Advokatfirmaet BAHR AS, Oslo

Advokatfullmektig Annette Greve,
Advokatfirmaet BAHR AS, Oslo