Program

torsdag 15. apr.

9:00 Gjør deg klar til livestream
9:30 Leksjon 1) Oppdatering av rettspraksis Advokat, Jarle Wallevik Holstrøm,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

10:15 Pause
10:30 Leksjon 2) Foredraget fortsetter
11:15 Pause
11:30 Leksjon 3) EMD, EMK og ekspropriasjon Tidligere høyesterettsdommer, Erik Møse,


12:15 Pause for lunsj
13:15 Leksjon 4) Totenvika - hva nå? Advokat, Erlend Stabell Daling,
Bondelagets Servicekontor AS, Oslo

14:00 Pause
14:15 Leksjon 5) Tilpasningsplikten

Tilpasningsplikten sett fra både eksproprianten og ekspropriatens ståsted. Nærmere om prinsippets innhold og virkningen av at det kommer til anvendelse.

Advokat, Birgitte Bie Mørkved,
Advokatfirmaet Mageli ANS - Hamar, Hamar

Advokat, Magnus Dæhlin,
Dæhlin Sand Advokatfirma AS, Oslo

15:00 Pause
15:15 Leksjon 6) Tilpasningsplikten fortsetter
16:00 Pause
16:15 Leksjon 7) Innpåkjøp i privat vei etter veglova § 53 - vilkår og erstatning Jordskiftelagdommer, Ragnhild Sæhlie Jetlund,
Borgarting lagmannsrett

17:00 Takk for i dag