Program

torsdag 4. nov.

9:00 Gjør deg klar til livestream!
9:30 Barns og foreldres rettigheter i foreldretvister Professor, Kirsten Sandberg,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

10:15 Pause
10:30 Fastsettelse og endring av foreldreskap

Hvem er barnets mor og far, evnt. medmor? 

Antall personer som kan ha foreldreskap for ett og samme barn.

Professor emeritus, Aslak Syse,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

11:15 Lunsj
12:15 Konstruktiv kommunikasjon og forsoning mellom foreldre i konflikt Førstelektor, Guro Hansen Helskog,
Universitetet i Sørøst-Norge

13:00 Pause
13:15 Foreldretvister – saksbehandlingen Tingrettsdommer, Rikke Lassen,
Oslo Tingrett

14:15 Pause
14:30 Samtale mellom innlederne og dialog med salen Professor, Kirsten Sandberg,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

Professor emeritus, Aslak Syse,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

Tingrettsdommer, Rikke Lassen,
Oslo Tingrett

Førstelektor, Guro Hansen Helskog,
Universitetet i Sørøst-Norge

15:15 Takk for i dag