Program

tirsdag 21. sep.

11:30 Registrering og velkomstkaffe
12:00 Hjemmelskrav

 • Forskjellen på lovtekst-forankring og krav til presis (klar) lovtekst-forankring
 • Utviklingen i hjemmelskravene de siste tiårene
 • Grunnloven § 102 og § 113
 • Lovhjemmel i lys av EØS-rett og menneskerettsvern
Professor dr. juris Erik Magnus Boe,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

12:45 Pause
13:00 "Myndighetsmisbruk"

 • Terminologivalg som setter tanken i rett og i gal retning
 • Skjønnsutøvelse i automatisert lovanvendelse
 • Forholdet mellom en saklighetsstandard og en forsvarlighetsstandard
 • Saklighetsstandarden – mer enn bestemte kategorier for ‘myndighetsmisbruk’
 • Nye dommer om usaklig skjønnsutøvelse og om nye usaklighetsformer
 • Oppdatert syn på anvendelsesområdet
Professor dr. juris Erik Magnus Boe,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

13:45 Pause
14:00 Forsvarlig saksbehandling og systeminnretning

 • Ulike uforsvarlige følger av forvaltningens skjønnsfrihet
 • Forskjellsbehandling og Grunnloven § 98
 • Uforholdsmessighet
 • Minstestandard
 • Dokumentasjonskrav
 • Forsvarlig systeminnretning

 

Professor dr. juris Erik Magnus Boe,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

14:45 Takk for i dag