Program

onsdag 1. sep.

11:45 Gjør deg klar til webinaret - innlogging
12:00 Webinar med forelesninger og gruppearbeid

Webinaret gjennomføres via Zoom og det blir gruppearbeid og diskusjoner. 

Casene som det jobbes med på webinaret, legges ut på "Min side" ca. en uke før  webinaret og det forventes at deltakerne har lest og satt seg godt inn i disse, så det er mulig å delta og bidrar til diskusjonen i gruppene. 

Identifikasjon av EØS-rettslige problemstillinger i praksis  

  • Introduksjon  
  • Gruppearbeid
  • Felles gjennomgang

Case fire friheter  

  • Introduksjon 
  • Gruppearbeid
  • Felles gjennomgang

Case EØS-erstatningsansvar  

  • Introduksjon 
  • Polls
  • Felles gjennomgang 
Advokat, Stephan L. Jervell,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Advokat, Elisabeth Lian Haugsdal,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Advokat, Per Andreas Bjørgan,
Advokatfirmaet Lund & Co DA, Oslo

Advokat, Hilde Kristin Ellingsen,
Advokatfirmaet Lund & Co DA, Oslo

12:30 Leksjon 1) Introduksjon – hvordan vurdere om saken aktualiserer EØS-retten?
13:15 Leksjon 2) Presentasjon og løsning av case – fire friheter
14:00 Leksjon 3) Caseløsning – aktualiseres EØS-retten
14:45 Leksjon 4) Statlig erstatningsansvar ved brudd på EØS-retten
15:30 Webinar avsluttes