Program

tirsdag 21. sep.

8:30 Gjør deg klar til livestream. Logg deg på Zoom ca. 10 minutter før start.
9:00 Kort introduksjon til dagen
9:10 Leksjon 1) Nytt fra Høyesterett Advokat Thomas Frøberg,
Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo, Oslo

9:55 Pause
10:10 Leksjon 2) Nytt fra EMD Advokat David Magnus Myr,
Regjeringsadvokaten

10:55 Pause
11:10 Leksjon 3) Jurisdiksjon - introduksjon til folkerettslige regler

  • Oversikt over problemstillinger fra praksis
  • Uttalelser fra internasjonale overvåkningsorganer
  • Pågående saker i EMD 
Advokat Marius Emberland,
Regjeringsadvokaten

11:40 Lunsj
12:40 Leksjon 4) Jurisdiksjon i folkerettslig perspektiv

Jurisdiksjon i folkeretten. Nasjonal og internasjonal praksis. 

Juridisk rådgiver Anne Havn,
Utenriksdepartementet, Seksjon for traktat-, miljø- og havrett

13:25 Pause
13:40 Leksjon 5) Næringslivets ansvar til å respektere folkeretten

  • Hvordan jobber en global investor for å ivareta folkeretten herunder menneskerettigheter i sin forvaltning
  • Hvordan utviser aktsomhet og kartlegge risiko på menneskerettighetsområdet
  • Hvilket ansvar påhviler selskapene for å respektere menneskerettigheter
Senior Analyst – Responsible investments Kiran Aziz,
KLP Kapitalforvaltning AS, Oslo

14:25 Pause
14:40 Leksjon 5) Folkerettslige rammer for tvangsjurisdiksjon og betydningen i en norsk internrettslig kontekst: En diskusjon med blikk mot Høyesteretts avgjørelse i Tidal og Borgartings avgjørelse i Trannel

I løpet av de seneste årene har folkerettslige jurisdiksjonsspørsmål i økende grad blitt tema for nasjonale domstoler, både i Norge og andre land. Innlegget søker å forklare folkerettslige rammer for tvangsjurisdiksjon og hvilken betydning disse reglene har i en norsk internrettslig kontekst. Det rettes særlig fokus på Høyesteretts avgjørelse i HR-2019-610-A (Tidal) og Borgartings avgjørelse i LB-2020-32690 (Trannel).

Postdoktor Jørgen Sørgard Skjold,
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

15:25 Takk for i dag