Program

onsdag 13. okt.

8:45 Gjør deg klar til sending.
9:00 Kurset vil behandle følgende emner:

  • Arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepene
  • Tilknytning til arbeidslivet (ansettelse, innleie mv)
  • Vern mot diskriminering
  • Endringsprosesser og styringsrett
  • Virksomhetsoverdragelse
  • Opphør av arbeidsforhold
Advokat Tron Dalheim,
Advokatfirmaet Thommessen AS, Oslo

Førsteamanuensis Marianne Jenum Hotvedt,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

Nestleder Tron L. Sundet,
Arbeidsretten

11:30 Pause for lunsj
12:30 Foredraget fortsetter
16:30 Kursslutt
16:45 Leksjon 1) Begrepene arbeidstaker og arbeidsgiver / Marianne Jenum Hotvedt
16:55 Leksjon 2) Ansettelse og innleie – Arbeidsavtaler / Tron Dalheim
17:05 Leksjon 3) Vern mot diskriminering / Marianne Jenum Hotvedt
17:15 Leksjon 4) Styringsrett – Grunnleggende utgangspunkter, rettspraksis og omstilling / Tron Dalheim
17:25 Leksjon 5) Opphør av arbeidsforhold – materielt og prosessuelt / Tron Løkken Sundet