Program

tirsdag 2. nov.

8:30 Gjør deg klar til livestream.
9:00 Innledning og rammer for dagen. Bistandsadvokatens oppgaver og rolle under de ulike trinn i saken
9:15 Oppnevning og anmeldelse

 • Vilkår for oppnevning
 • krav til begjæring om oppnevning
 • Vurdering av anmeldelse

Sesjonen vil ha case oppgaver - hvor det legges opp til refleksjon og diskusjon rundt relevante problemstillinger i grupper og plenum

Forelesere og fasilitator vil være advokat Birgit Vinnes og dommer fra Oslo tingrett

Advokat Birgit Vinnes,
Advokat Birgit Vinnes AS

Tingrettsdommer Ingvild Boe Hornburg,
Oslo tingrett

10:30 Pause
10:45 Etterforskningsstadiet

 • Hva omfatter en oppnevnelse under etterforskning
 • Bistand i forbindelse med anmeldelse, avhør og tilrettelagte avhør
 • Innspill til etterforskningen
 • Dokumentinnsyn
 • Klage på henleggelse
 • Begjæring om gjenåpning av gamle saker
Advokat Morten Engesbak,
Advokat Morten Engesbak AS, Oslo

12:15 Lunsj
13:00 Bistandsadvokatens rolle i forbindelse med hovedforhandlingen

 • Forberedelse til hovedforhandling
 • Arbeid med å fremme erstatningskrav. Sakkyndig utredning av fornærmede?
 • Prosessuelle spørsmål som kan oppstå under hovedforhandling, f.eks spørsmål om lukkede dører, om tiltalte skal forlate rettssalen etc.
 • Hvordan jobbe i retten
 • Forholdet til de øvrige aktørene i retten
 • Prosedyre
 • Salær

 

Advokat Karoline Henriksen,
Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS, Oslo

15:00 Pause
15:15 Hvilke etiske utfordringer møter bistandsadvokaten under de ulike trinn i saken

Innledning ved forelesere  knyttet til etiske utfordringer. Sesjonen vil ellers være case oppgaver med refleksjon og diskusjon rundt relevante problemstillinger.

Sesjonen blir fasilitert ved advokat Karoline Henriksen og advokat Birgit Vinnes

Advokat Karoline Henriksen,
Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS, Oslo

Advokat Birgit Vinnes,
Advokat Birgit Vinnes AS

16:15 Avslutning og kort oppsummering
16:30 Kursslutt