Program

onsdag 17. nov.

9:00 Velkomstkaffe og registrering
9:30 Nyheter i pensjonsretten

  • Oversikt over endringer i pensjonsrettslig regelverk
Avdelingsdirektør Biørn Bogstad,
Arbeids- og sosialdepartementet

10:15 Pause
10:30 Rettspraksis innen pensjonsretten Advokat Christel Søreide,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

11:45 Lunsj
12:45 Reform av AFP-ordningen i privat sektor - status etter utredning

  • Presentasjon av og merknader til "Utredning av mulig reformert AFP - ordning i privat sektor" av mai 2021
Avdelingsdirektør Kristin Diserud Mildal,
NHO

13:30 Pause
13:45 Pensjon fra første krone

  • Presentasjon av lovforslagene i Prop. 223 L (2020-2021) samt rapport fra arbeidsgruppe
Underdirektør Remy Edseth,
Finansdepartementet

14:15 Pause
14:30 Oversikt over pensjonsordninger etter pensjonsreformen

  • Hvilke ulike pensjonsordninger har vi nå?
  • Hva er forskjeller og sammenhenger mellom de ulike ordningene

 

Foreleser kommer

Advokat Sven Iver Steen,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Oslo, Oslo

15:15 Kursslutt