Program

mandag 22. nov.

9:00 Registrering og velkomstkaffe
9:30 Mellommannsrollen

Foreleser annonserers senere.

Advokat Knut Hodneland,
Bing Hodneland Advokatselskap DA, Oslo

10:15 Pause
10:30 NOU om ny lov om eiendomsmegling Professor dr. juris Tore Bråthen,
Handelshøyskolen BI

11:15 Pause
11:30 Foredraget fortsetter
12:15 Lunsj
13:15 Nytt fra Finanstilsynet Rådgiver Marit Skjevling,
Finanstilsynet

14:00 Pause
14:15 Nyheter i rettsutviklingen Advokat Marius A. Rød,
Bing Hodneland Advokatselskap DA, Oslo

15:00 Pause
15:15 Foredraget fortsetter
16:00 Pause
16:15 Hyblifisering Utredningsleder Ingrid Dahlberg,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Bolig- og bygningsavdelingen

Seniorrådgiver Stine Thuve,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Bolig- og bygningsavdelingen

17:00 Kursslutt dag en

tirsdag 23. nov.