Program

tirsdag 28. sep.

8:45 Gjør deg klar til webinar!
9:00 Leksjon 1) Schrems II og nye overføringsavtaler fra EU

I dette webinaret vil partner Thomas Olsen fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig og advokat Hedda Emilie Bratt fra Advokatfirmaet Berngaard gjennomgå de skjerpede overføringsreglene som følge av EU-domstolens «Schrems II»-avgjørelse og Personvernrådets oppdaterte veiledning fra 18. juni 2021. I webinaret blir det også en gjennomgang av EU-kommisjonens nye standardavtale for overføring av personopplysninger av 4. juni 2021. Webinaret vil ha en praktisk tilnærming til hva norske virksomheter må gjøre for å etterleve de skjerpede kravene, både med hensyn til eksisterende overføringer og ved anskaffelse av nye IT-tjenester.

Advokat Thomas Olsen,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo

Advokat Hedda Emilie Bratt,
Advokatfirmaet Berngaard AS, Oslo

10:15 Pause
10:30 Leksjon 2) Datatilsynets syn på dommen og etterlevelse

Det har gått et år siden dommen falt og Personvernrådet har kommet med sin oppdaterte veiledning. Hvilke erfaringer har Datatilsynet gjort seg i denne perioden? Hva er status i Datatilsynets pågående saker om Schrems II? Hva forventes av virksomheter, og hvordan vil Datatilsynet håndheve reglene dersom man mottar en klage?

 

 

Seksjonssjef Tobias Judin,
Datatilsynet, Oslo

11:00 Q&A

Deltakerne har anledning til å stille spørsmål til foreleserne.

11:30 Kursslutt