Program

fredag 31. des.

8:45 Gjør deg klar til webinar!
9:00 Schrems II og nye overføringsavtaler fra EU

I dette webinaret vil assosiert partner (PhD) Thomas Olsen fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig og advokat Hedda Emilie Bratt fra Advokatfirmaet Berngaard gjennomgå de skjerpede overføringsreglene som følge av EU-domstolens «Schrems II»-avgjørelse. I webinaret blir det også en gjennomgang av EU-kommisjonens nye standardavtaler for overføring av personopplysninger. Webinaret vil ha en praktisk tilnærming til hva norske virksomheter må gjøre for å etterleve regelverket i lys av Personvernrådets og Datatilsynets veiledning, både med hensyn til eksisterende overføringer og ved anskaffelse av nye IT-tjenester.

Advokat Thomas Olsen,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS,, Oslo

Advokat Hedda Emilie Bratt,
Advokatfirmaet Berngaard AS, Oslo

10:15 Pause
10:30 Datatilsynets syn på dommen og etterlevelse

Det har gått et halvt år siden dommen falt. Hvilke erfaringer har Datatilsynet gjort seg i denne perioden? Hva er status i Datatilsynets pågående saker om Schrems II? Hva forventes av virksomheter, og hvordan vil Datatilsynet håndheve reglene dersom man mottar en klage?

Seksjonssjef Tobias Judin,
Datatilsynet, Oslo

11:00 Q&A

Deltakerne har anledning til å stille spørsmål til foreleserne.

11:30 Kursslutt