Program

fredag 31. des.

Oppstart
Overgangsregler Advokat Anne-Sofie Rolfsjord,
Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo

Pause
Foredraget fortsetter
Kursslutt