Program

fredag 31. des.

Gjør deg klar til livestream
Leksjon 1) Oppdatering av rettspraksis Advokat Kristoffer Dons Brøndbo,
Advokatfirmaet Rekve, Pleym & Co da, Tromsø

Pause
Leksjon 2) Urbant jordskifte som rettslig virkemiddel ved eiendomstransformasjon: muligheter, begrensninger, rettsutvikling Professor dr. juris, Geir Stenseth,
Universitetet i Oslo

Pause
Leksjon 3) Endring i lover og forskrifter. Hva krever samtykke til deling etter jordlova § 12, og hva skjer når delingssamtykke ikke gis?

Endringer i lover, forskrifter mm
En kort introduksjon til årets fremstilling, hva som er vesentlig og hvor du kan finne det.

Hva krever samtykke til deling etter jordlova § 12, og hva skjer når delingssamtykke ikke gis?
Temaet vil gi en oversikt over hvilke avtaler som krever samtykke til deling etter jordlova og hvilke privatrettslige følger det kan få når samtykke ikke er innhentet eller ikke gis.

Fagdirektør Ingrid Aasen,
Landbruks- og matdepartementet

Pause for lunsj
Leksjon 4) Særlege rettsforhold – dei ulike ervervsgrunnlaga i tingsretten og tilhøvet mellom desse Dommer Borgar Høgetveit Berg,
Norges Høyesterett

Q&A's til foredraget
Pause
Leksjon 5) Vann- og avløp

Gjeldende abonnementsvilkår knyttet til eksisterende offentlige vann- og avløpsanlegg, samt bygging nær disse versus forslag til lovfesting i plan- og bygningsloven

Særlig om bestemmelsene om at abonnenten ved tilknytning til offentlig nett godtar eksisterende offentlige vann- og avløpsanlegg på abonnentens grunn, og reglene om 4 m grense for bygging nær offentlige vann- og avløpsanlegg, sett opp mot overvannsutvalgets forslag om å lovfeste dette i plan- og bygningsloven, og departementets foreløpige vurdering av dette.

Advokat Guttorm Jakobsen,
Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS, Oslo

Takk for i dag