Program

fredag 31. des.

Gjør deg klar til livestream
Leksjon 1) Ajourføring- lovgivning og rettspraksis Advokat Stephan L. Jervell,
Advokatfirmaet Wiersholm As, Oslo

Pause
Leksjon 2) Ajourføring- lovgivning og rettspraksis fortsettelse Advokat Stephan L. Jervell,
Advokatfirmaet Wiersholm As, Oslo

Pause for lunsj
Leksjon 3) Sivilombudsmannens time - fra siste års praksis Sivilombudsmannen Hanne Harlem,
Sivilombudsmannen, Oslo

Pause
Leksjon 4) Personopplysningslovens og GDPRs betydning for forvaltningsretten

Personopplysningsloven, som inkorporerer EUs personvernforordning (GDPR) i norsk rett, stiller vidtgående krav til offentlige myndigheters behandling av personopplysninger. Enhver jurist som har med forvaltningen å gjøre, vil ha nytte av en innføring i hvilken betydning personopplysningsloven og GDPR har for forvaltningens behandling av personopplysninger, og hvordan lovgivningen om personopplysninger virker inn på og samspiller med tradisjonell forvaltningsrett. I tillegg til å gi en generell innføring vil kurset legge vekt på  den praktiske betydningen for forvaltningen av kravet til samtykke som behandlingsgrunnlag, behandling av taushetsbelagte opplysninger, deling av opplysninger og innsyn.

Advokat Anna Camilla Selman,
Oslo kommune - Kommuneadvokaten , Oslo

Pause
Leksjon 5) Foredraget fortsetter Fung. lovrådgiver Jon Lunde,
Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen

Oppsummering av kurset og takk for i dag