Program

fredag 31. des.

Gjør deg klar til livestream
Leksjon 1) Ajourføring del 1 - barneloven Professor Kirsten Sandberg,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

Pause
Lekson 2) Ajourføring del 2 - barnevern Tingrettsdommer Rikke Lassen,
Oslo Tingrett

Pause for lunsj
Leksjon 3) Barnevernets ansvar for barn i konflikt med loven Førsteamanuensis Karsten Brynildsrud,
OsloMet - Storbyuniversitetet

Pause
Leksjon 4) Ungdom som bryter loven – hva vet vi om straffereaksjoner og behandling i institusjon? Barneombud Inga Bejer Engh,
Barneombudet

Pause
Leksjon 5) Barnevernrett i Norden – et komparativt bilde Nemndsleder Christian Budsberg Pettersen,
Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Oslo

Pause
Leksjon 6) EMD - hva betyr dette for norsk barnevern? Professor Karl Harald Søvig,
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

Takk for i dag