Program

fredag 31. des.

Gjør deg klar til webinaret
Leksjon 1) Redegjørelse for dommen med de relevante problemstillingene som har oppstått. (Beklager uklar lyd på dette opptaket) Fagdirektør Jenny Sandvig,
Norges institusjon for menneskerettigheter (NHRI)

Advokat Kristian Brandt,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

Leksjon 2) Sofasamtale hvor det diskuteres grunnlovsrettslige problemstillinger og EMK, samt hvordan andre europeiske domstoler behandler lignende spørsmål og hvorfor utfallet så langt har vært annerledes i for eksempel Frankrike og Nederland enn her hjemme Fagdirektør Jenny Sandvig,
Norges institusjon for menneskerettigheter (NHRI)

Advokat Kristian Brandt,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

Q&A
Takk for i dag