Program

fredag 31. des.

Gjør deg klar til livestream
Leksjon 1) Oppdatering av rettspraksis Advokat Jarle Wallevik Holstrøm,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

Pause
Leksjon 2) Foredraget fortsetter
Pause
Leksjon 3) EMD, EMK og ekspropriasjon Tidligere høyesterettsdommer Erik Møse,


Pause for lunsj
Leksjon 4) Totenvika - hva nå? Advokat Erlend Stabell Daling,
Bondelagets Servicekontor AS, Oslo

Pause
Leksjon 5) Tilpasningsplikten

Tilpasningsplikten sett fra både eksproprianten og ekspropriatens ståsted. Nærmere om prinsippets innhold og virkningen av at det kommer til anvendelse.

Advokat Birgitte Bie Mørkved,
Advokatfirmaet Mageli ANS - Hamar, Hamar

Advokat Magnus Dæhlin,
Dæhlin Sand Advokatfirma AS, Oslo

Pause
Leksjon 6) Tilpasningsplikten fortsetter
Pause
Leksjon 7) Innpåkjøp i privat vei etter veglova § 53 - vilkår og erstatning Jordskiftelagdommer Ragnhild Sæhlie Jetlund,
Borgarting lagmannsrett

Takk for i dag