Program

fredag 31. des.

10:45 Oppstart
11:00 Leksjon 1) Stiftelser Advokat Karen Margrethe Bugge,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

11:45 Pause
12:00 Leksjon 2) Foredraget fortsetter
12:45 Kursslutt