Program

fredag 31. des.

Gjør deg klar til livestream
Leksjon 1) Nytt fra lovgiver Seniorrådgiver Margret Gunnarsdottir,
Nærings- og fiskeridepartementet

Pause
Leksjon 2) Nye avgjørelser fra nasjonale domstoler og fra EU-domstolen Advokat Morten Goller,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Pause
Leksjon 3) Nye avgjørelser fra KOFA Advokat Alf Amund Gulsvik,
Kluge Advokatfirma AS, Oslo

Pause for lunsj
Leksjon 4) Evaluering og normalisering av poeng Advokat Olav Endresen Haukeli,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo, Oslo

Pause
Leksjon 5) Samfunnsansvar og seriøsitetsbestemmelser – handlingsrommet etter anskaffelsesreglene Advokat Beatrice Dankertsen Hennyng,
KS Advokatene, Oslo

Kst. Seksjonssjef Anne Cathrine Jacobsen,
Digitaliseringsdirektoratet

Pause
Leksjon 6) Vesentlige endringer i samspillskontrakter og komplekse kontrakter Advokat Kristian Jåtog Trygstad,
Advokatfirmaet Mageli ANS - Oslo, Oslo

Pause
Leksjon 7) Tidspunktet for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav Advokat Rine Anette B. Simensen,
Statnett SF, Oslo

Takk for i dag