Program

fredag 31. des.

Gjør deg klar til livestream!
Leksjon 1) "Plan- og bygningslovens systematikk og inndeling" samt "Tiltak, søknadsplikt og unntak"

 • Formål med loven
 • Hvor står hva?
 • Forskriftene
 • Arealplaner
Utredningsleder Knut Fredrik Rasmussen,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Tiltak, søknadsplikt og unntak

 • Hvilke tiltak omfattes av byggesaksbestemmenselen?
 • Søknadsplikt
 • Søknadsplikt med krav om anvarlig foretak
 • Søknadsplikt som tiltakshaver selv er ansvarlig for
 • Unntak for søknadsplikt
Utredningsleder Knut Fredrik Rasmussen,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Pause
Leksjon 2) Søknadsprosessen

 • Søknad, rammetillatelse og igangsettingstillatelse
 • Nabovarsling
 • Kommunens vurdering - "ytre og indre rammer"
 • Privatrettslige forhold 

 

Advokat Anders Evjenth,
Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo

Enkel lunsj
Leksjon 3) Roller i byggesaken - ansvarlig foretak

 • Tiltakshaver 
 • Ansvarlige foretak
 • Forholdet til entreprise

 

Advokat Anders Evjenth,
Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo

Pause
Leksjon 4) Materielle krav til tiltaket

 • Oppfyllelsen av krav i plan
 • Krav i plan- og bygningsloven
 • Krav i forskrift
 • Dispensasjon
Advokat Erik Greipsland,
Bing Hodneland Advokatselskap DA, Oslo

Pause med litt for blodsukkeret
Leksjon 5) Ulovlighetsoppfølging etter plan og bygningsloven

 • Tilsyn
 • Pålegg
 • Tvangsmulkt og forelegg
 • Overtredelsesgebyr
 • Straff 
Advokat Sofia Bjørck,
SANDS Advokatfirma DA, Oslo

Oppsummering og kursslutt