Program

torsdag 24. nov.

8:45 Innregistrering - morgenkaffe - oransje smoothies - rundstykker
9:30 Åpning ved konferansier Jan Sollid Storehaug

Presidentens tale
Musikalsk pangåpning ved Kajander

CEO Jan Sollid Storehaug,
Tenk Digitalt AS

10:00 Plenumsforedrag 1: Changing Attitudes, Porn & Its Health Effect CEO Maria Ahlin,
Changing attitudes

10:40 Liten benstrekk
11:00 Plenumsforedrag 2: Equality Check

Marie Louise Sunde

CEO and founder Marie Louise Sunde,
Equality Check AS, Oslo

11:45 Herlig lunsj
13:00 På plakaten hos Sivilombudet Sivilombud Hanne Harlem,
Sivilombudet, Oslo

14:00 Hvor langt strekker veiledningsplikten seg? Assisterende direktør Haakon Hertzberg,
NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

16:00 Kommunal eierrådighet og sparkesykler – juridisk og praktisk Advokat Øystein Block,
Trondheim Kommune - Kommuneadvokaten

17:00 Inspirasjonstorget (ca, 45 min)
19:15 Vorspiel og aperitiff i foajeen
20:00 Kongressfesten m/konferansier Adam Schjølberg, musikk med MELIS
23:00 DJ-party med DJ Blunder

fredag 25. nov.