Program

torsdag 24. nov.

8:45 Innregistrering - morgenkaffe - oransje smoothies - rundstykker
9:30 Åpning ved konferansier Jan Sollid Storehaug

Presidentens tale
Musikalsk pangåpning ved Kajander

CEO Jan Sollid Storehaug,
Tenk Digitalt AS

10:00 Plenumsforedrag 1: Changing Attitudes, Porn & Its Health Effect CEO Maria Ahlin,
Changing attitudes

10:40 Liten benstrekk
11:00 Plenumsforedrag 2: Equality Check CEO and founder Marie Louise Sunde,
Equality Check AS, Oslo

11:45 Herlig lunsj
13:00 Det dynamiske rettskildebildet - med fokus på de "importerte" rettskilder og hierarkiet. Advokat Hilde Kristin Ellingsen,
Advokatfirmaet Lund & Co DA, Oslo

14:00 EØS-retten - hvordan unngå blindsonen?

EU/EØS-retten påvirker i dag nær sagt alle rettsområder, og får betydning for tolkning og anvendelse av både materielle og prosessuelle regler. Kunnskap om EØS-retten og behovet å kunne identifisere EØS-rettslige problemstillinger har fått økt oppmerksomhet etter NAV-saken, som har vist at det kan ha store konsekvenser dersom man overser EØS-rettslige dimensjoner ved en sak. Gjennom foredraget vil deltakerne få oversikt over hvordan man kan søke å identifisere EØS-rettslige problemstillinger i praksis. Foredraget vil belyse EØS-rettslig metode, de fire friheter og EØS-rettens krav til prosessreglene gjennom praktiske eksempler fra rettspraksis og dialog.

Advokat Elisabeth Haugsdal,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Advokat Stephan L. Jervell,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

16:00 Krigens folkerett - traktater, konvensjoner og sedvanerett Forsker og Forfatter Cecilie Hellestveit,
Norwegian Academy of International Law

17:00 Inspirasjonstorget (ca, 45 min)
19:15 Vorspiel og aperitiff i foajeen
20:00 Kongressfesten m/konferansier Adam Schjølberg, musikk med MELIS
23:00 DJ-party med DJ Blunder

fredag 25. nov.