Program

torsdag 24. nov.

8:45 Innregistrering - morgenkaffe - oransje smoothies - rundstykker
9:30 Åpning ved konferansier Jan Sollid Storehaug

Presidentens tale
Musikalsk pangåpning ved Kajander

CEO Jan Sollid Storehaug,
Tenk Digitalt AS

10:00 Plenumsforedrag 1: Changing Attitudes, Porn & Its Health Effect CEO Maria Ahlin,
Changing attitudes

10:40 Liten benstrekk
11:00 Plenumsforedrag 2: Equality Check CEO and founder Marie Louise Sunde,
Equality Check AS, Oslo

11:45 Herlig lunsj
13:00 Hvor jobber du best – og når på dagen?

Herunder utfordret til å knytte det opp mot fjernledelse. 

Sammen med fagsporet Ledelse.

Arne Selvik er en siviløkonom (NHH) og sosiolog (UiB) som har en lang karriere som forsker, meklingsmann, kommunaldirektør, lederutvikler, styrerådgiver og forfatter. Han har blant annet vært styrerådgiver for Juristforbundet, Forsvarets Høyskole og Folketrygdfondet. Han har vært lederutvikler i Administrativt forskningsfond ved Norges Handelshøyskole (AFF), og sterkt engasjert i Solstrandprogrammet og DAs Utviklingsprogram for domstolledere. I tillegg til et dusin fagbøker, gav han i 2020 ut romanen Døden – minutt for minutt. Hans nyeste bok (sammen med Tarjei Alvær Heggernes) er Den digitale styreverden (Fagbokforlaget, 2022).

Forfatter og styrerådgiver Arne Selvik,
Arne Selvik Consulting, Bergen

14:00 Akademikere på hjemmekontor- nye regler og nye muligheter

Med utgangspunkt i rettskildebildet og den nylig oppdaterte hjemmekontorforskriften. Om hjemmekontorreglene er forankret i en praktisk arbeidshverdag, og hva hvis man faller på utsiden av forskriften? Hvem skal dekke utstyret på hjemmekontor, og hva hvis det skjer en skade eller en arbeidsulykke? 

Departementet kan redegjøre for prosessen så langt, og for utredningsarbeidet som er i gang, blant annet med innhenting av faktiske erfaringer med forskriften, planlagt med to utredningsfaser fremover. 

Seniorrådgiver Astrid Merethe Svele,
Akademikerne

15:00 Alt snakker, selv ordene

Hvordan forklare ord og symboler i den offentlige debatten. Virkning av ordene i form og innhold.

Associate professor/førstelektor i retorikk Kjell Terje Ringdal,
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse

16:00 Arbeidsmiljølovens saklighetskrav

De rettslige rammene for opphør fastsatt i arbeidsmiljøloven, sett fra et arbeidstakers perspektiv, med fokus på nyere rettspraksis. 

Advokat/partner Alexander Cascio,
Advokatfirmaet Fremmer AS, Oslo

17:00 Inspirasjonstorget (ca, 45 min)
19:15 Vorspiel og aperitiff i foajeen
20:00 Kongressfesten m/konferansier Adam Schjølberg, musikk med MELIS
23:00 DJ-party med DJ Blunder

fredag 25. nov.