Program

torsdag 18. apr.

9:30 Velkomstkaffe og registrering
9:55 Åpning av kurset Advokat Ivar Christian Andersskog,
Advokatfirmaet Nidaros DA, Trondheim

10:00 Nytt i ekspropriasjonsretten Partner Jarle Wallevik Holstrøm,
Advokatfirmaet Schjødt AS

10:45 Pause
11:00 Nytt i ekspropriasjonsretten fortsetter
11:30 Lunsj
12:35 Nytt i ekspropriasjonsretten fortsetter
13:35 Pause
13:55 Erstatning for ulemper ved langvarige anleggsarbeider

Store utbyggingsprosjekter forårsaker ulemper for naboene til anlegget. Støy, støv, rystelser og anleggstrafikk er hverdagen for mange som bor i nærheten av f. eks. bybaneutbyggingen i Bergen og E18-utbyggingen i Bærum.

Hvor går grensen for hva en nabo må tåle av anleggsulemper fra et utbyggingstiltak? Hva ligger i erstatningsvilkåret om økonomisk tap? Hvilke anleggsulemper kan gi grunnlag for erstatning, og hvilken betydning har det at anleggsulempene er langvarige?

Advokat Nils Kirkholm Sveingard,
Brækhus Advokatfirma DA, Oslo

Advokat Tore Jetmundsen Rindedal,
Advokatfirmaet Mageli DA, Hamar

14:40 Pause
14:55 Foredraget fortsetter
15:40 Pause
15:55 Unntaket for offentlige anlegg og vederlagsloven § 9

Tema for foredraget er rekkevidden av «unntaket for offentlige anlegg», og forholdet mellom unntaket og vederlagsloven § 9 om fradrag for særfordel. Problemstillingen er hvilke fordeler det er relevant å ta i betraktning, og hvilke fordeler det kan sees bort fra. Foredraget bygger på en gjennomgang av rettspraksis fra ulike infrastrukturprosjekter for å belyse temaet fra flere sider. Formålet med foredraget er å se om det kan trekkes ut generelle rettssetninger fra underrettspraksis eller om rettsavgjørelsene bygger på ulik rettslig tilnærming.

Partner Per Amund Uldalen,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

16:40 Pause
16:55 Rettsmekling i skjønnssaker Jordskiftedommer (PhD) Solfrid Mykland Fjell,
Hordaland jordskifterett

17:40 Slutt for dagen
19:30 Aperitiff og felles middag

fredag 19. apr.