Program

torsdag 18. apr.

9:45 Gjør deg klar til livestream
9:55 Åpning av kurset ved kursleder Advokat Ivar Christian Andersskog,
Advokatfirmaet Nidaros DA, Trondheim

10:00 Nytt i ekspropriasjonsretten

Advokat Jarle Wallevik Holstrøm tar oss med på sin årlige gjennomgang av siste års rettspraksis.

Partner Jarle Wallevik Holstrøm,
Advokatfirmaet Schjødt AS

10:45 Pause
11:00 Nytt i ekspropriasjonsretten fortsetter
11:30 Lunsj
12:30 Nytt i ekspropriasjonsretten fortsetter
13:30 Pause
13:50 Erstatning for ulemper ved langvarige anleggsarbeider

Store utbyggingsprosjekter forårsaker ulemper for naboene til anlegget. Støy, støv, rystelser og anleggstrafikk er hverdagen for mange som bor i nærheten av f. eks. bybaneutbyggingen i Bergen og E18-utbyggingen i Bærum.

Hvor går grensen for hva en nabo må tåle av anleggsulemper fra et utbyggingstiltak? Hva ligger i erstatningsvilkåret om økonomisk tap? Hvilke anleggsulemper kan gi grunnlag for erstatning, og hvilken betydning har det at anleggsulempene er langvarige?

Advokat Jens-Henrik Lien,
Advokatfirmaet Mageli, Hamar

Advokat Nils Kirkholm Sveingard,
Brækhus Advokatfirma DA, Oslo

14:35 Pause
14:50 Foredraget fortsetter
15:35 Pause
15:50 Unntaket for offentlige anlegg og vederlagsloven § 9

Tema for foredraget er rekkevidden av «unntaket for offentlige anlegg», og forholdet mellom unntaket og vederlagsloven § 9 om fradrag for særfordel. Problemstillingen er hvilke fordeler det er relevant å ta i betraktning, og hvilke fordeler det kan sees bort fra. Foredraget bygger på en gjennomgang av rettspraksis fra ulike infrastrukturprosjekter for å belyse temaet fra flere sider. Formålet med foredraget er å se om det kan trekkes ut generelle rettssetninger fra underrettspraksis eller om rettsavgjørelsene bygger på ulik rettslig tilnærming.

Partner Per Amund Uldalen,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

16:35 Pause
16:50 Rettsmekling i skjønnssaker Lagdommer Tormod Anders Sletten,
Frostating lagmannsrett, Trondheim

17:35 Slutt for dagen

fredag 19. apr.