Program

onsdag 6. des.

8:30 Registrering og velkomstkaffe
9:00 Hvilke krav til bærekraft gjelder nå i medhold av det norske anskaffelsesregelverket?

Det har skjedd flere endringer knyttet til bærekraft i det norske regelverket den siste tiden. Vi starter kurset med å gi en oversikt over hvilke regler i anskaffelsesregelverket som knytter seg til bærekraft, som oppdragsgivere og leverandører må være klar over ved gjennomføringen av anskaffelsesprosesser.

Advokat Oda Hellenes Ekre,
Advokatfirmaet Wiersholm, Oslo

10:00 Pause
10:15 Hvilke bærekraftføringer kommer fra EU?

Det er mange prosesser knyttet til bærekraft som nå pågår i EU. Eksempler på dette er taksonomien og EUs regelverk for bærekraftig finans, samt nytt direktiv om bærekraftsrapportering (CSRD), som er anslått å omfatte 1700 norske foretak.

Flere av disse prosessene kan få direkte betydning for leverandører, samt direkte og indirekte betydning for oppdragsgivere.

Foredraget vil gi en oversikt over hva som skjer på EU-nivå innenfor bærekraft, og hvordan dette vil påvirke norske anskaffelsesprosesser både regulatorisk og praktisk i tiden fremover.

Advokat Ragnhild Lunner,
Advokatfirmaet Føyen AS, Oslo

11:15 Pause
11:30 Hvordan hensynta krav til bærekraft i praksis?

Det er ikke alltid lett å vite hvordan man kan oppstille krav til bærekraft på en måte som oppnår formålene bak kravene. Dette krever kunnskap om både bærekraft og anskaffelsesrett.

For å få mer kunnskap om hvordan oppdragsgivere kan oppstille krav til bærekraft og hvordan dette gjøres i praksis, så vil juridisk direktør i Bane NOR, Gunhild Hernes Synnestvedt, gjennomgå hvordan Bane NOR hensyntar krav til bærekraft, særlig klima- og miljøkrav, i sine anskaffelsesprosesser.

Juridisk direktør Gunhild Hernes Synnestvedt,
Bane NOR AS, Oslo

12:30 Kursslutt