Program

onsdag 6. mar.

15:20 Gjør deg klar til første samling!
15:30 Kurs start

Du vil få innspill til:

  • Hvem som kan være potensielle oppdragsgivere for å benytte mekling
  • Hvordan du kan «finne» disse potensielle oppdragsgiverne
  • Innenfor hvilke fagområder mekling kan være relevant å tilby
  • Hvilke alternative metoder som kan benyttes for innsalg av mekling
  • Markedsføring av mekling som metode i sosiale medier, fagmedier
  • Utarbeidelse av eget aktivitetsmål for kontakt med potensielle oppdragsgivere innenfor ditt fagfelt
  • Definering av mål om gjennomføring av antall møter og metodikk for innsalg av mekling
  • Å presentere mekling som forhandlingsmetode og/eller tvisteløsningsmetode

Daglig Leder Henning Hamnes,
Hamnes Consulting AS, Oslo

Sertifisert mekler Ane Sofie Tømmerås,
Mekler1, Sarpsborg

Advokat Camilla Brandt,
Stiegler advokatfirma, Bergen

Managing Partner Harald Alfsen,
Stiegler Advokatfirma AS, Bergen

18:00 Kurs slutt

onsdag 17. apr.

15:20 Gjør deg klar til andre samling!
15:30 Kurs start

I del 2 av kurset møtes deltakerne digitalt på ny for å dele og høste erfaringer fra mellomperioden.

17:00 Kursslutt