Program

mandag 16. okt.

8:30 Velkomstkaffe og registrering
9:00 Kursstart

Temaene på kurset er:

  • Høyesteretts rolle, kompetanse, prosessform og arbeidsmåte
  • Advokatprøven og prøvesakene
  • Ankeutvalgets behandling av anken - henvisningspraksis
  • Saksforberedelsen etter henvisning
  • Advokatens forberedelse til prosedyren
  • Generelt om prosedyren i Høyesterett
  • Disponering av hovedinnlegget
  • Fremstilling av faktum
  • Fremstilling av rettsstoffet
  • Noen særspørsmål (Partshjelp, skriftlige disposisjoner, utdrag, hjelpedokumenter, avhør av sakkyndige, spørsmål fra dommerne, replikk og duplikk, sakskostnader)

Advokat/partner Christian Reusch,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, Oslo

Høyesterettsdommer Arne Ringnes,
Norges Høyesterett

Høyesterettsdommer Bergljot Webster,
Norges Høyesterett

16:30 Kursslutt og med påfølgende omvisning i Høyesterett