Program

tirsdag 29. okt.

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Nytt i etterligningsvernet

En oversikt over rettsutviklingen av etterligningsvernet vil bli gitt av advokat Nathalie Bailey, som vil gjennomgå de viktigste endringene på lovgivningssiden og de aktuelle sakene fra rettspraksis.

Advokat Nathalie Bailey,
Advokatfirmaet GjessingReimers AS, Oslo

10:45 Pause
11:00 Nytt i patentretten

Advokat Knut Sverre Skurdal Andresen skal gå gjennom rettsutviklingen av patentretten det siste året. Både endringer på lovgivningssiden og de viktigste sakene fra norsk og internasjonal rettspraksis vil bli belyst.

Partner Knut Sverre S Andresen,
Schjødt, Oslo

11:45 Pause
12:00 Unified Patent Court (UPC) – de første 18 måneder Partner Siddarth Kusumakar,
Powell Gilbert, London

12:45 Lunsj
13:45 Sesjon 1
Parallellsesjon1: Green brands og varemerkerett

13:45 Sesjon 2
Parallellsesjon 2: Troverdighetskravet - praksis etter G2/21
14:30 Bytte av foredragsholder
14:35 Sesjon 1
Parallellsesjon 3: Geografiske opprinnelsesbetegnelser
14:35 Sesjon 2
Parallellsesjon 4: Fordeler og ulemper ved patentbegrensning fra domstolene vs administrativ patentbegrensning
15:05 Pause
15:25 programpost annonseres senere
16:10 Kursslutt dag 1
18:10 Aperitiff
18:40 Middag for de som bor på hotellet

onsdag 30. okt.