Juristenes utdanningssenter

JUS er Advokatforeningens og Juristforbundets egen organisasjon for etterutdanning og kompetanseutvikling.

Hva vil du lære?