Alternativ tvisteløsning

Svært mange saker kan løses utenfor rettsapparatet. Ofte vil dette gi hurtigere, billigere og bedre løsninger for partene. Under fagområdet "Alternativ tvisteløsning" vil vi nå samle våre kurs om forhandlinger, mekling, voldgift og andre tvisteløsningsmekanismer. I tillegg finner du kurs om argumentasjon og konflikthåndtering. I juni 2017 arrangerer vi for andre gang forhandlingskurs på Harvard-campus, med lærerkrefter fra Harvard Law School. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Torill Løebekken på tol@jus.no.

Aktuelle kurs

November

  • 30. nov
    Forhandling

    Strategiske forhandlinger

    Forhandlinger er en prosess – ikke minst en kommunikasjonsprosess – som krever analytiske, kreative og mellommenneskelige ferdigheter. Dette kurset tar for seg forhandlinger i tre dimensjoner – strategi, taktikk og design.

    Andre juridiske kurs / 6 juridiske timer / Oslo