Bank, finansiering og valuta

Hovedkurset innenfor dette fagområdet arrangeres under den årlige Finansdagen i september hvert år. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg.

Fagutvalget for Bank, finansiering og valuta