Bank, finansiering og valuta

Aktuelle kurs

Mars

  • 15. mar
    Bank, finansiering og valuta

    Finansdagen

    Få en oppdatering på de viktigste nyhetene innen regelverk og rettspraksis. Fokus i år vil være på ulike problemstillinger knyttet til låneavtaler.

    Ajourføringskurs / 6 juridiske timer / Oslo