Bank, finansiering og valuta

Hovedkurset innenfor dette fagområdet arrangeres under den årlige Finansdagen i september hvert år.
Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt fagansvarlig jurist Petter R. Skogseth på prs@jus.no. 

Fagutvalget for Bank, finansiering og valuta