Bolig- og eiendomsrett

JUS arrangerer Det årlige bolig- og eiendomsrettskurset hver høst i Sandefjord. JUS tilbyr også årlig et kurs for advokater som driver med eiendomsmegling. I tillegg settes det opp andre kurs innen bolig- og eiendomsrett ved behov. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Anne Kristine Kolflaath på mobil 945 23 701 eller akk@jus.no.

Fagutvalget for Bolig- og eiendomsrett