Bolig- og eiendomsrett

Innenfor dette fagområdet arrangerer JUS to årlige ajourføringskurs; «Det årlige bolig – og eiendomsrettskurset» i Sandefjord, og «Oppdatering for eiendomsmeglere» på Gardemoen. Oppdateringskurset for eiendomsmeglere dekker Finanstilsynets toårlige krav om 15 timers etterutdanning. I tillegg tilbys innføringskurs og fordypningskurs med utvalgte temaer hvert år.

Aktuelle kurs

Mars