Bygnings- og reguleringsrett

Hver høst arrangerer JUS Det årlige plan- og bygningsrettskurset, de siste årene har dette blitt arrangert i Bergen. I tillegg settes det også opp andre kurs innen bygnings- og reguleringsrett etter behov. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Anne Kristine Kolflaath, akk@jus.no

Fagutvalget for Bygnings- og reguleringsrett