Energi- og miljørett

Det årlige kurset i energi og miljørett som holdes hvert vårsemester, er blitt en fast møteplass for dem som jobber innen dette fagområdet.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Gulsum Koc Magnussen, gk@jus.no

Fagutvalget for Energi- og miljørett