Forvaltningsrett og statsrett

Dette fagområdet dekker svært bredt over hele den offentlige forvaltningen. I tillegg til et årlige ajourføringskurs i forvaltningsrett som avholdes i februar, arrangeres det hvert år en rekke kurs innen emner som offentleglova, forvaltningssanksjoner, personvern, kommunalrett og tilsyn. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Torill Løebekken på tol@jus.no.

Aktuelle kurs

November

  • 29. nov
    Personvern

    Innføring i personvern

    I 2018 får vi en ny personopplysningslov. Er du klar? Få en god innføring i sentrale krav til behandling av personopplysninger.

    Innføringskurs / 6 juridiske timer / Oslo

Desember

Februar