Forvaltningsrett og statsrett

Dette fagområdet dekker svært bredt over hele den offentlige forvaltningen. I tillegg til et årlige ajourføringskurs i forvaltningsrett som avholdes i februar, arrangeres det hvert år en rekke kurs innen emner som offentleglova, forvaltningssanksjoner, personvern, kommunalrett og tilsyn.

Aktuelle kurs

September

 • 21. sep
  -
  22. sep
  Konkurranse- og statsstøtterett

  Det årlige konkurranserettskurset

  Her får du en oppdatering på rettsutviklingen innen området i Norge, EU og EØS, i tillegg til andre aktuelle problemstillinger. Konkurransemyndighetene (Konkurransetilsynet, Nærings- og fiskeridepartementet og EFTAs overvåkningsorgan) er også representert på kurset, og orienterer om dagsaktuelle konkurransepolitiske utfordringer.

  Ajourføringskurs / 11 juridiske timer / Sandefjord

 • 26. sep
  Personvern

  Personvern i praksis

  Skaff deg overblikk over de viktigste tingene du skal vite nå og i 2018. Få Personvernhåndboken med deg hjem og ha et ekstra arbeidsverktøy når du skal håndtere personvern i praksis.

  Spesialkurs / 7 juridiske timer / Oslo

 • 27. sep
  Forvaltningsrett og statsrett

  Domstolskontroll med forvaltningsvedtak

  Domstolene behandler årlig en lang rekke saker om gyldigheten av forvaltningsvedtak. Slike saker reiser både sivilprosessuelle og forvaltningsrettslige spørsmål som kan være krevende. Vi belyser sentrale problemstillinger knyttet til dette under høstens kurs.

  Fordypningskurs / 6 juridiske timer / Oslo

Oktober

 • 17. okt
  Energi - og miljørett

  Vanndirektivet og vannforskriften – konsesjon og revisjon

  Fordypningskurs / 3 juridiske timer / Oslo

 • 26. okt
  -
  27. okt
  Helse- og trygderett

  Det årlige helserettskurset

  Dette er et fordypnings- og ajourføringskurs for deg som er erfaren helserettsjurist. Her får du faglig påfyll med fagfeller fra hele helserettsmiljøet i hyggelige omgivelser!

  Ajourføringskurs / 10 juridiske timer / Larvik

 • 26. okt
  -
  27. okt
  Personvern

  Det årlige personvernkurset

  Dette er kurset for deg som ønsker en oppdatering på hva som skjer på personvernfronten - juridisk og teknologisk. Vi ser på hva som har skjedd det siste året, og hva som venter litt lenger fremme i horisonten.

  Ajourføringskurs / 11 juridiske timer / Sandefjord

 • 26. okt
  -
  27. okt
  Bygnings- og reguleringsrett

  Det årlige plan- og bygningsrettskurset

  Dette kurset er den faglige og sosiale arenaen for deg som arbeider med plan- og bygningsrett. Her får du en oppdatering innenfor fagområdet og en dypere innsikt i de temaer årets kurs har fokus på.

  Ajourføringskurs / 11 juridiske timer / 5 eiendomstimer / Bergen

 • 26. okt
  Fiskeri- og havbruksrett

  Fiskeri- og havbruksrett – tillatelser og reguleringer

  Nå får du en oversikt over de sentrale rettsreglene som regulerer næringsutøvelsen. I tillegg til et faglig spennende kursprogram ønsker vi å legge til rette for å bygge et fagmiljø innen fiskeri og havbruk. Vi avslutter derfor kurset med felles middag.

  Innføringskurs / 7 juridiske timer / Bergen

November

 • 9. nov
  Barnerett

  Barnerettsdagen

  Hovedtema for årets barnerettsdag er samvær. Dette er årets arena for alle som arbeider med barn- og barnevernsrett. Vi kan også i år by på et spennende fagprogram og førsteklasses forelesere. Velkommen!

  Fordypningskurs / 6 juridiske timer / Oslo

 • 14. nov
  Personvern

  Personvern i praksis (reprisekurs)

  Skaff deg overblikk over de viktigste tingene du skal vite nå og i 2018. Få Personvernhåndboken med deg hjem og ha et ekstra arbeidsverktøy når du skal håndtere personvern i praksis.

  Spesialkurs / 7 juridiske timer / Oslo

 • 20. nov
  Forvaltningsrett og statsrett

  Fakta i forvaltningsretten

  Fordypningskurs / 6 juridiske timer / Oslo

 • 29. nov
  Personvern

  Innføring i personvern

  I 2018 får vi en ny personopplysningslov. Er du klar? Få en god innføring i sentrale krav til behandling av personopplysninger.

  Innføringskurs / 6 juridiske timer / Oslo

Desember