Helse- og trygderett

Hver høst arrangerer JUS Det årlige helserettskurset, og hver vår arrangeres Det årlige trygderettskurset. I tillegg setter JUS opp andre kurs innen helse- og trygderett ved behov. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Svein Borgen på mobil 97 61 10 04 eller sbo@jus.no.

Fagutvalget for Helse- og trygderett