Konkurranse- og statsstøtterett

Innen dette fagområdet har vi et bredt kurstilbud, som strekker seg fra ajourføringskurset «Det årlige konkurranserettskurset» i Sandefjord, til innføringskurs og fordypningskurs innen utvalgte temaer hvert halvår. Kursene belyser blant annet det siste innen rettsområdet, og gir deg den nødvendige kunnskapen om offentlig støtte og offentlige anskaffelser for advokater, jurister og rådgivere innen privat næring og offentlig forvaltning.

Aktuelle kurs

September

 • 21. sep
  -
  22. sep
  Konkurranse- og statsstøtterett

  Det årlige konkurranserettskurset

  Her får du en oppdatering på rettsutviklingen innen området i Norge, EU og EØS, i tillegg til andre aktuelle problemstillinger. Konkurransemyndighetene (Konkurransetilsynet, Nærings- og fiskeridepartementet og EFTAs overvåkningsorgan) er også representert på kurset, og orienterer om dagsaktuelle konkurransepolitiske utfordringer.

  Ajourføringskurs / 11 juridiske timer / Sandefjord

Desember