Medie- og markedsrett

Innenfor dette fagområdet arrangerer JUS et årlig oppdateringskurs. På kurset behandles aktuelle problemstillinger og temaer. I tillegg for du naturligvis en gjennomgang av rettspraksis på området det siste året.