Medie- og markedsrett

Innenfor dette fagområdet arrangerer vi et årlig oppdateringskurs i september. På kurset behandles aktuelle problemstillinger og temaer. I tillegg får du naturligvis en gjennomgang av rettspraksis på området det siste året. Kurset har de siste årene hatt en økning i antall deltakere, noe som gjenspeiler aktualiteten innen fagområdet.
JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist.

Fagutvalget for Medie- og markedsrett