Medie- og markedsrett

JUS arrangerer årlige oppdateringskurs innen medie- og markedsrettslige temaer i september. På kurset behandles aktuelle problemstillinger og temaer. I tillegg får du naturligvis en gjennomgang av rettspraksis på området det siste året. JUS tilbyr også en rekke e-læringskurs innenfor fagområdet. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg! Kontakt fagansvarlig jurist Anne Kristine Kolflaath på e-post akk@jus.no.

Fagutvalget for Medie- og markedsrett