Menneskerettigheter

Aktuelle kurs

November

  • 24. nov
    Menneskerettigheter

    Straffbar deltakelse i terroristorganisasjon og væpnet konflikt i utlandet

    Den siste tiden er det blitt omtalt flere saker knyttet til deltakelse i terrororganisasjoner, og det er grunn til å tro at det vil komme flere straffesaker i fremtiden. Delta på et spennende kurs i straffelovens terrorbestemmelser og forholdet til humanitær rett og humanitær bistand.

    Fordypningskurs / 8 juridiske timer / Oslo