Offentlige anskaffelser

Aktuelle kurs

September

 • 21. sep
  -
  22. sep
  Konkurranse- og statsstøtterett

  Det årlige konkurranserettskurset

  Her får du en oppdatering på rettsutviklingen innen området i Norge, EU og EØS, i tillegg til andre aktuelle problemstillinger. Konkurransemyndighetene (Konkurransetilsynet, Nærings- og fiskeridepartementet og EFTAs overvåkningsorgan) er også representert på kurset, og orienterer om dagsaktuelle konkurransepolitiske utfordringer.

  Ajourføringskurs / 11 juridiske timer / Sandefjord

 • 27. sep
  -
  28. sep
  Offentlige anskaffelser

  Innføring i offentlige anskaffelser

  Ønsker du en god innføring i anskaffelsesregelverket, er dette kurset for deg. Dette er et grunnleggende kurs, med særlig fokus på de viktigste praktiske utfordringene - for både oppdragsgivere og tilbydere.

  Innføringskurs / 10 juridiske timer / Oslo

Oktober

 • 26. okt
  Offentlige anskaffelser

  Konsesjonskontrakter

  Ny forskrift om konsesjonskontrakter trådte i kraft i år. Her får du en god gjennomgang av systematikken og de viktigste reglene i den nye forskriften.

  Innføringskurs / 3 juridiske timer / Oslo

Desember