Offentlige anskaffelser

JUS arrangerer hver vår "Det årlige kurset i offentlige anskaffelser" hvor alle aktørene på fagområdet møtes. Vi har også innføringskurs i offentlige anskaffelser og e-kurs om temaer som er praktisk viktige for deg som arbeider med anskaffelser. Vi mottar gjerne innspill til temaer og foredragsholdere. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på tol@jus.no eller mobil 92211266.

Fagutvalget for Offentlige anskaffelser