Regelteknikk

Innen fagområde «Regelteknikk» - eller «Praktisk regelteknikk» arrangerer vi flere kurs. JUS har et fast samarbeid med universitetslektor Jon Christian Fløysvik Nordrum (UiO) og avdelingsdirektør Arnulf Tverberg (Justis- og beredskapsdepartementet), som foredragsholdere. Kursene får svært gode evalueringer, og er begrenset opp til 30 deltakere. Det avholdes ett til to kurs i semesteret, med tittelen «Praktisk regelteknikk». Disse kursene går over 2 dager. Vi arrangerer også "Regelteknikk - gjennomføring av EU/EØS forordninger og direktiver", en til to ganger pr. semester. Dette kurset arrangeres i tilknytning til et av de øvrige.

Aktuelle kurs

Mai

 • 3. mai
  -
  4. mai
  Regelteknikk

  Praktisk regelteknikk

  Bli bedre til å utarbeide lover, forskrifter, instrukser og retningslinjer. Dette kurset er spesielt relevant for jurister ansatt i offentlig sektor.

  Innføringskurs / 12 juridiske timer / Oslo

Juni