Regnskap og økonomi

JUS har en liten portefølje med kurs innen regnskap og økonomi. 

1 - Regnskap: Hvert semester holdes et todagerskurs i innføring i regnskapsforståelse. I tillegg avholdes et fordypningskurs med noen års mellomrom. Kursene holdes av Per Erik Pedersen og Per Hansen, begge statsautoriserte revisorer med arbeidssted PricewaterhouseCoopers. 

2 - Økonomi: Vi har 2 kurs i økonomiforståelse hvert semester. Disse kursene er blant JUS’ aller best evaluerte kurs, et pedagogisk svært godt tilrettelagt kurs over to dager. Hvert annet år avholdes et oppfølgingskurs. Kursene holdes av bedriftskonsulent Jon Barstad. 

 

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektlederen nedenfor eller direktør Torbjørn Buer på e-post: tb@jus.no eller mobil 934 443 48.

Akkurat nå har vi ingen kurs innen Regnskap og økonomi

Send meg epost når det legges ut nye kurs innenfor dette fagområdet

Takk for din interesse. Vi holder deg oppdatert.
Legg inn gyldig e-postadresse
Takk for din interesse. Vi holder deg oppdatert.
Takk for din interesse. Vi holder deg oppdatert.
Legg inn gyldig e-postadresse
Velg fagområde
Takk for din interesse. Vi holder deg oppdatert.
Velg fagområde