Regnskap og økonomi

JUS tilbyr også kurs innen komplementære fagefelt. Hvert semester holder vi ett 2 to-dagers kurs i økonomiforståelse. Hvert annet år avholdes et oppfølgingskurs. Disse kursene er svært godt tilrettelagt pedagogisk, og høster meget gode evalueringer. Foredragsholder er bedriftskonsulent Jon Barstad.

Aktuelle kurs

September

 • 21. sep
  -
  22. sep
  Konkurranse- og statsstøtterett

  Det årlige konkurranserettskurset

  Her får du en oppdatering på rettsutviklingen innen området i Norge, EU og EØS, i tillegg til andre aktuelle problemstillinger. Konkurransemyndighetene (Konkurransetilsynet, Nærings- og fiskeridepartementet og EFTAs overvåkningsorgan) er også representert på kurset, og orienterer om dagsaktuelle konkurransepolitiske utfordringer.

  Ajourføringskurs / 11 juridiske timer / Sandefjord

Oktober

 • 19. okt
  -
  20. okt
  Regnskap og økonomi

  Økonomiforståelse

  Få en innføring og trening i praktisk anvendelse av økonomi! Siviløkonom og bedriftskonsulent Jon Henrik Barstad har over ti års erfaring med å lære økonomi til ikke-økonomer. Kurset fremheves som svært pedagogisk, med en kombinasjon av forelesning, teamarbeid og pc-simulering.

  Innføringskurs / 13 ikke-juridiske timer / Oslo

 • 30. okt
  -
  19. des
  Ledelse

  Styrearbeidutdanningen

  I samarbeid med Danske Advokater og Djøf tilbyr JUS nå en utdanning i styrearbeid, tilpasset advokater og jurister. Få konkrete ferdigheter i økonomisk styring og regnskap, strategiplanlegging, godt styrearbeid, krisestyring og pressehåndtering!

  JUS i samarbeid med andre / 42 juridiske timer / København