Selskapsrett

JUS tilbyr et bredt spekter av kurs innen dette fagområde, som treffer både uerfarne og mer erfarne jurister og advokater. Vi arrangerer årlige ajourføringskurs som «Det årlige selskaprettskurset» under Advokatenes fagdager i Oslo. I tillegg avholder vi «Den årlige selskaprettskonferansen» i Stavanger hver høst. JUS tilbyr både grunnkurs og påbygningskurs innen grunnleggende selskapsrett, praktisk styrearbeid og offentlige selskapsformer. Vi har en praktisk vinkling på kursene, hvor aktuelle temaer innen selskapsrettslige spørsmål belyses og diskuteres. Temaene er spesielt interessant for advokater, dommere og jurister, i tillegg til styremedlemmer, daglig ledere, juridiske rådgivere, økonomiansvarlige og andre som arbeider med selskapsrettslige spørsmål.

Aktuelle kurs

September

Oktober

 • 9. okt
  -
  10. okt
  Selskapsrett

  Sentrale selskapsrettslige emner

  Få innsikt i og forståelse for sentrale forhold i selskapsretten.

  Innføringskurs / 12 juridiske timer / 1 etikktimer / Oslo

 • 26. okt
  -
  27. okt
  Selskapsrett

  Den årlige selskapsrettskonferansen 2017

  Selskapsrettskonferansen er den viktigste faglige arenaen for deg som jobber med selskapsrett.

  Ajourføringskurs / 10 juridiske timer / Stavanger

 • 30. okt
  -
  19. des
  Ledelse

  Styrearbeidutdanningen

  I samarbeid med Danske Advokater og Djøf tilbyr JUS nå en utdanning i styrearbeid, tilpasset advokater og jurister. Få konkrete ferdigheter i økonomisk styring og regnskap, strategiplanlegging, godt styrearbeid, krisestyring og pressehåndtering!

  JUS i samarbeid med andre / 42 juridiske timer / København

November

 • 2. nov
  -
  3. nov
  Compliance

  Det årlige kurset i compliance

  Det årlige kurset i compliance gir deg de viktigste trendene og nyhetene innen compliance-området.

  Ajourføringskurs / 7 juridiske timer / 2 etikktimer / Larvik