Utdanningsrett

Utdanningsrett er et relativt ungt juridisk fagområde og har ingen fast avgrensning, men tar opp alle rettsområder / rettslige konflikter som oppstår innenfor utdanning i bred forstand. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt fagansvarlig jurist Janne Haraldsen på e-post jh@jus.no.

Fagutvalget for Utdanningsrett