Utdanningsrett

Utdanningsrett er et ungt juridisk fagområde i JUS, og ble opprettet i januar 2009. Rettsområdet har ingen fast avgrensning, men tar opp alle rettsområder/rettslige konflikter som oppstår innenfor utdanning i bred forstand. Det avholdes et årlig kurs i utdanningsrett på høstsemesteret, og vi setter ellers opp kurs etter aktualitet. Fagutvalget ledes av rådgiver Johan Sverre Rivertz, Fylkesmannen i Hordaland.