Kursoversikt

 

 

2015052 Nytt i ny straffelov (Oslo)
3/26/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 3/26/2015 12:00:00 AM. Fullt
2015055 Nytt i ny straffelov (Sørlandet)
4/7/2015 12:00:00 AM - KRISTIANSAND
KRISTIANSAND 4/7/2015 12:00:00 AM.
2015048 Nytt i ny straffelov (Østlandet)
4/8/2015 12:00:00 AM - TØNSBERG
TØNSBERG 4/8/2015 12:00:00 AM.
2015040 Det årlige kurset i barnerett
4/9/2015 12:00:00 AM - SANDEFJORD
SANDEFJORD 4/9/2015 12:00:00 AM. Fullt
2015053 Nytt i ny straffelov (Oslo)
4/10/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 4/10/2015 12:00:00 AM. Fullt
2015012 Negotiation Skills Workshop
4/13/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 4/13/2015 12:00:00 AM.
2015082 Byggekontrakter og entrepriserett
4/13/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 4/13/2015 12:00:00 AM.
2015076 Hvitvasking
4/13/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 4/13/2015 12:00:00 AM.
2015056 Nytt i ny straffelov (Sørlandet)
4/14/2015 12:00:00 AM - ARENDAL
ARENDAL 4/14/2015 12:00:00 AM.
2015090 Frokostkurs: En god nedbemanningsprosess - er det mulig?
4/15/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 4/15/2015 12:00:00 AM.
2015031 Kollektiv arbeidsrett - fordypning
4/16/2015 12:00:00 AM - KONGSBERG
KONGSBERG 4/16/2015 12:00:00 AM. Avlyst
2015013 Negotiation Skills Workshop - Advanced
4/16/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 4/16/2015 12:00:00 AM.
2015057 Nytt i ny straffelov (Vestlandet)
4/17/2015 12:00:00 AM - BERGEN
BERGEN 4/17/2015 12:00:00 AM.
2015034 English for Public Sector Lawyers
4/20/2015 12:00:00 AM - STORBRITANNIA
STORBRITANNIA 4/20/2015 12:00:00 AM.
2015061 Nytt i ny straffelov (Nord-Norge)
4/20/2015 12:00:00 AM - BODØ
BODØ 4/20/2015 12:00:00 AM.
2015089 Innsyn i konkurransesaker
4/21/2015 12:00:00 AM - Oslo
Oslo 4/21/2015 12:00:00 AM.
2015088 Snubletråder i straffeprosessen - Frokostkurs
4/22/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 4/22/2015 12:00:00 AM.
2015080 Det årlige ekspropriasjonsrettskurset
4/23/2015 12:00:00 AM - SANDEFJORD
SANDEFJORD 4/23/2015 12:00:00 AM.
2015029 Fordypningskurs i økonomi
4/23/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 4/23/2015 12:00:00 AM.
2015049 Nytt i ny straffelov (Østlandet)
4/24/2015 12:00:00 AM - LILLESTRØM
LILLESTRØM 4/24/2015 12:00:00 AM. Avlyst
2015037 English for Commercial Lawyers
4/27/2015 12:00:00 AM - STORBRITANNIA
STORBRITANNIA 4/27/2015 12:00:00 AM.
2015054 Nytt i ny straffelov (Oslo)
4/30/2015 12:00:00 AM - GARDERMOEN
GARDERMOEN 4/30/2015 12:00:00 AM.
2015078 Det årlige kurset i tvangsfullbyrdelse
5/5/2015 12:00:00 AM - TRONDHEIM
TRONDHEIM 5/5/2015 12:00:00 AM.
2015087 Compliance i leverandørkjeden
5/5/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 5/5/2015 12:00:00 AM.
2015083 Arbeidstid
5/6/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 5/6/2015 12:00:00 AM.
2015070 Det årlige kurset i offentlige anskaffelser
5/7/2015 12:00:00 AM - SANDEFJORD
SANDEFJORD 5/7/2015 12:00:00 AM. Avlyst
2015097 Korrupsjon, retorikk og forhandlinger
5/7/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 5/7/2015 12:00:00 AM.
2015062 Nytt i ny straffelov (Nord-Norge)
5/7/2015 12:00:00 AM - KIRKENES
KIRKENES 5/7/2015 12:00:00 AM.
2015063 Nytt i ny straffelov (Nord-Norge)
5/8/2015 12:00:00 AM - TROMSØ
TROMSØ 5/8/2015 12:00:00 AM.
2015067 Nytt i ny straffelov (Midt-Norge)
5/11/2015 12:00:00 AM - TRONDHEIM
TRONDHEIM 5/11/2015 12:00:00 AM.
2015050 Nytt i ny straffelov (Østlandet)
5/22/2015 12:00:00 AM - DRAMMEN
DRAMMEN 5/22/2015 12:00:00 AM.
2015058 Nytt i ny straffelov (Vestlandet)
5/26/2015 12:00:00 AM - ÅLESUND
ÅLESUND 5/26/2015 12:00:00 AM.
2015095 Personskadeerstatningsrett - hovedlinjer og utvalgte emner
5/26/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 5/26/2015 12:00:00 AM.
2015101 Advokatenes fagdager 2015 - kun informasjonsside
5/28/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 5/28/2015 12:00:00 AM.
2015059 Nytt i ny straffelov (Vestlandet)
5/29/2015 12:00:00 AM - STAVANGER
STAVANGER 5/29/2015 12:00:00 AM.
2015085 Forvaltningsrett og fellesskap (EØS)
6/2/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 6/2/2015 12:00:00 AM.
2015017 Det årlige fordypningskurset i konkurs
6/4/2015 12:00:00 AM - KRISTIANSAND S
KRISTIANSAND S 6/4/2015 12:00:00 AM.
2015096 Økonomiforståelse for advokater og jurister
6/4/2015 12:00:00 AM - TROMSØ
TROMSØ 6/4/2015 12:00:00 AM.
2015068 Nytt i ny straffelov (Midt-Norge)
6/5/2015 12:00:00 AM - STEINKJER
STEINKJER 6/5/2015 12:00:00 AM.
2015092 Nytt i ny straffelov (Oslo)
6/11/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 6/11/2015 12:00:00 AM.
2015064 Nytt i ny straffelov (Nord-Norge)
6/12/2015 12:00:00 AM - ALTA
ALTA 6/12/2015 12:00:00 AM.
2015093 Nytt i ny straffelov (Oslo)
6/18/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 6/18/2015 12:00:00 AM.
2015051 Nytt i ny straffelov (Østlandet)
6/19/2015 12:00:00 AM - SKIEN
SKIEN 6/19/2015 12:00:00 AM.
2015035 English for Public Sector Lawyers
6/22/2015 12:00:00 AM - STORBRITANNIA
STORBRITANNIA 6/22/2015 12:00:00 AM.
2015060 Nytt i ny straffelov (Vestlandet)
6/23/2015 12:00:00 AM - FØRDE
FØRDE 6/23/2015 12:00:00 AM.
2015065 Nytt i ny straffelov (Nord-Norge)
6/24/2015 12:00:00 AM - MO I RANA
MO I RANA 6/24/2015 12:00:00 AM.
2015066 Nytt i ny straffelov (Nord-Norge)
6/26/2015 12:00:00 AM - HARSTAD
HARSTAD 6/26/2015 12:00:00 AM.
2015038 English for Commercial Lawyers
6/29/2015 12:00:00 AM - STORBRITANNIA
STORBRITANNIA 6/29/2015 12:00:00 AM. Avlyst
2015222 Praktisk regelteknikk
9/2/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 9/2/2015 12:00:00 AM.
2015214 Praktisk styrearbeid
9/3/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 9/3/2015 12:00:00 AM.
2015210 Voldgiftsdommerutdanningen
9/9/2015 12:00:00 AM - FRANKRIKE
FRANKRIKE 9/9/2015 12:00:00 AM.
2015213 Praktisk styrearbeid
9/10/2015 12:00:00 AM - BERGEN
BERGEN 9/10/2015 12:00:00 AM.
2015212 Internasjonal konkursrett - New York, US
9/16/2015 12:00:00 AM - USA
USA 9/16/2015 12:00:00 AM.
2015211 Personvern i forvaltningsretten
9/23/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 9/23/2015 12:00:00 AM.
2015217 Styrearbeidutdanningen
9/28/2015 12:00:00 AM - DANMARK
DANMARK 9/28/2015 12:00:00 AM.
2015218 Offentleglova
10/14/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 10/14/2015 12:00:00 AM.
2015215 Innføring i kommunalrett
11/12/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 11/12/2015 12:00:00 AM.
2015221 Drafting and Negotiation International Contracts in English
11/12/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 11/12/2015 12:00:00 AM.
2015216 Fordypningskurs i kommunalretten
11/13/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 11/13/2015 12:00:00 AM.
2015219 Forvaltningsrett i teori og praksis
11/25/2015 12:00:00 AM - FREDRIKSTAD
FREDRIKSTAD 11/25/2015 12:00:00 AM.
2015220 Forvaltningssanksjoner
12/7/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 12/7/2015 12:00:00 AM.