Kursoversikt

 

 

2015227 Fordypningskurs om yrkesskade
10/13/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 10/13/2015 12:00:00 AM.
2015230 Det årlige shipping- og offshorekurset 2015
10/14/2015 12:00:00 AM - TROMSØ-TRONDHEIM
TROMSØ-TRONDHEIM 10/14/2015 12:00:00 AM.
2015274 Skatt og immaterielle eiendeler
10/14/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 10/14/2015 12:00:00 AM.
2015259 Det årlige bolig- og eiendomsrettskurset 2015
10/15/2015 12:00:00 AM - SANDEFJORD
SANDEFJORD 10/15/2015 12:00:00 AM.
2015273 Det årlige plan- og bygningsrettskurset
10/15/2015 12:00:00 AM - TRONDHEIM
TRONDHEIM 10/15/2015 12:00:00 AM. Avlyst
2015278 Det årlige ajourføringskurset for Advokatassistent DNA
10/15/2015 12:00:00 AM - HAMAR
HAMAR 10/15/2015 12:00:00 AM.
2015243 Hvitvasking
10/15/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 10/15/2015 12:00:00 AM.
2015284 Høyesterett 200 år
10/16/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 10/16/2015 12:00:00 AM. Fullt
2015292 Frokostkurs - Mindreårige, psykisk helse og rettsapparatet
10/21/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 10/21/2015 12:00:00 AM.
2015207 Det årlige Sandefjordkurset i familie- og arverett 2015
10/22/2015 12:00:00 AM - SANDEFJORD
SANDEFJORD 10/22/2015 12:00:00 AM.
2015263 Arbeidsrettslige emner
10/22/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 10/22/2015 12:00:00 AM.
2015244 Arbeidsrett - ulike tilknytningsformer i arbeidslivet
10/26/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 10/26/2015 12:00:00 AM.
2015228 Fordypningskurs om yrkesskade Kun få plasser!
10/27/2015 12:00:00 AM - BERGEN
BERGEN 10/27/2015 12:00:00 AM.
2015231 Den årlige selskapsrettskonferansen 2015
10/29/2015 12:00:00 AM - STAVANGER
STAVANGER 10/29/2015 12:00:00 AM.
2015226 Det årlige helserettskurset 2015
10/29/2015 12:00:00 AM - LARVIK
LARVIK 10/29/2015 12:00:00 AM.
2015276 Det årlige sivilprosesskurset
10/29/2015 12:00:00 AM - TRONDHEIM
TRONDHEIM 10/29/2015 12:00:00 AM. Fullt
2015245 Grunnkurs i byggekontrakter og entreprise
11/2/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 11/2/2015 12:00:00 AM.
2015270 Innføring i offentlige anskaffelser
11/2/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 11/2/2015 12:00:00 AM.
2015289 Barnerettsdagen 2015
11/2/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 11/2/2015 12:00:00 AM.
2015223 Utleggstrekk – utlegg i lønnskrav m.v
11/3/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 11/3/2015 12:00:00 AM.
2015249 Det årlige patent-, varemerke- og designrettskurset 2015
11/3/2015 12:00:00 AM - LARVIK
LARVIK 11/3/2015 12:00:00 AM.
2015229 Fordypningskurs om yrkesskade Kun få plasser!
11/4/2015 12:00:00 AM - TRONDHEIM
TRONDHEIM 11/4/2015 12:00:00 AM.
2015246 Det årlige ajourføringskurset 2015
11/5/2015 12:00:00 AM - TROMSØ
TROMSØ 11/5/2015 12:00:00 AM.
2015256 Økonomiforståelse Høsten 2015
11/5/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 11/5/2015 12:00:00 AM.
2015206 Det årlige personskadeerstatningsrettskurset 2015
11/6/2015 12:00:00 AM - SANDEFJORD
SANDEFJORD 11/6/2015 12:00:00 AM.
2015269 Innføring i konkurranserett
11/10/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 11/10/2015 12:00:00 AM.
2015295 Innføring i børs- og verdipapirrett
11/10/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 11/10/2015 12:00:00 AM.
2015215 Innføring i kommunalrett
11/12/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 11/12/2015 12:00:00 AM.
2015221 Drafting and Negotiation International Contracts in English
11/12/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 11/12/2015 12:00:00 AM. Avlyst
2015271 Innføring i mva.
11/12/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 11/12/2015 12:00:00 AM.
2015277 Argumentasjon og prosedyreteknikk
11/12/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 11/12/2015 12:00:00 AM.
2015291 Det årlige kurset i utdanningsrett
11/12/2015 12:00:00 AM - LARVIK
LARVIK 11/12/2015 12:00:00 AM.
2015298 Dilemmaer i kontraktsoppfølging av etiske krav
11/12/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 11/12/2015 12:00:00 AM.
2015216 Fordypningskurs i kommunalretten - kommunen i markedet
11/13/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 11/13/2015 12:00:00 AM.
2015251 English for Commercial Lawyers
11/16/2015 12:00:00 AM - STORBRITANNIA
STORBRITANNIA 11/16/2015 12:00:00 AM. Avlyst
2015236 Det årlige kontraktsrettskurset 2015
11/17/2015 12:00:00 AM - SANDEFJORD
SANDEFJORD 11/17/2015 12:00:00 AM.
2015247 Det årlige ajourføringskurset 2015
11/19/2015 12:00:00 AM - BERGEN
BERGEN 11/19/2015 12:00:00 AM.
2015280 Finansielle instrumenter
11/19/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 11/19/2015 12:00:00 AM.
2015253 English for Public Sector Lawyers
11/23/2015 12:00:00 AM - STORBRITANNIA
STORBRITANNIA 11/23/2015 12:00:00 AM. Avlyst
2015296 Konflikthåndtering og kommunikasjon
11/23/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 11/23/2015 12:00:00 AM.
2015257 Sivilprosess - gjennomføring av rettssaker
11/24/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 11/24/2015 12:00:00 AM.
2015266 Oppdatering for eiendomsmeglere
11/24/2015 12:00:00 AM - GARDERMOEN
GARDERMOEN 11/24/2015 12:00:00 AM.
2015219 Forvaltningsrett i teori og praksis
11/25/2015 12:00:00 AM - FREDRIKSTAD
FREDRIKSTAD 11/25/2015 12:00:00 AM.
2015248 Det årlige ajourføringskurset 2015
11/26/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 11/26/2015 12:00:00 AM.
2015272 Det årlige pensjonskurset 2015
11/26/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 11/26/2015 12:00:00 AM.
2015294 Departementsjuristenes fagdag - 2015
11/27/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 11/27/2015 12:00:00 AM.
2015287 Kurs i foreldelse
11/30/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 11/30/2015 12:00:00 AM.
2015293 Frokostkurs: Matvarebransjen under lupen
12/2/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 12/2/2015 12:00:00 AM.
2015290 Det årlige kurset i avhendingsloven og eierskifteforsikring
12/4/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 12/4/2015 12:00:00 AM.
2015220 Forvaltningssanksjoner
12/7/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 12/7/2015 12:00:00 AM.
2015262 Praktisk strafferett - Forsvareroppgaver og rolle
12/9/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 12/9/2015 12:00:00 AM.
2015297 Juristenes fagdag - Rett og politikk
12/9/2015 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 12/9/2015 12:00:00 AM.
2015234 Nytt i ny straffelov - e-kurs
12/31/2015 12:00:00 AM -
12/31/2015 12:00:00 AM.
2016010 Offentleglova
1/20/2016 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 1/20/2016 12:00:00 AM.
2016011 Innføring i helserett
3/3/2016 12:00:00 AM - OSLO
OSLO 3/3/2016 12:00:00 AM.